Zoeken naar https

 
 
https
 
HTTP to HTTPS What is a HTTPS Certificate.
HTTPS is often used to protect highly confidential online transactions like online banking and online shopping order forms. Web browsers such as Internet Explorer, Firefox and Chrome also display a padlock icon in the address bar to visually indicate that a HTTPS connection is in effect.
HyperText Transfer Protocol Secure Wikipedia.
HyperText Transfer Protocol Secure, afgekort HTTPS, is een uitbreiding op het HTTP protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.
HTTPS Wikipedia.
As of November 2017 update, 27.7% of Alexa top 1000000, websites use HTTPS as default, 14 43.1% of the Internet's' 141387, most popular websites have a secure implementation of HTTPS, 15 and 45% of page loads measured by Firefox Telemetry use HTTPS.
Waarnemingen.be.
De afstand tussen telpunten is minimaal 250 meter in gesloten landschap en 500 meter in open landschap en de route is best karakteristiek voor landschap of habitat. Kies twintig goed bereikbare telpunten en tel jaar na jaar op dezelfde punten.
Hypertext Transfer Protocol Wikipedia.
OPTIONS Vraag de mogelijkheden op dit niveau aan van de server. CONNECT Vervangt de verbinding door een transparante TCP-/IP-tunnel, om bijvoorbeeld SSL-versleutelde communicatie HTTPS via een onversleutelde HTTP proxy te ondersteunen. PATCH Gedeeltelijke modificatie van het document vervang een deel door de verzonden data.
Hypertext Transfer Protocol Secure Wikipedia.
Serverseitig wird ausschließlich HTTPS zugelassen, wie meist bei Online-Banking; teils wird dabei eine angewählte http-Adresse automatisch auf https weitergeleitet. Der Login wird über HTTPS erzwungen, dann wird ein HTTP-Cookie im Browser gesetzt und, um Rechenzeit zu sparen, der weitere Dienst unverschlüsselt abgewickelt; z.
Meldpunt.
Kies dan het scenario dat op uw probleem van toepassing is en doorloop de verschillende stappen om uw probleem te melden aan de bevoegde diensten. U krijgt steeds een advies waarin we zoveel mogelijk op uw vragen trachten te antwoorden.
RFC 2818 HTTP Over TLS.
TLS only presumes a reliable connection-oriented data stream. URI Format HTTP/TLS is differentiated from HTTP URIs by using the https' protocol identifier in place of the http protocol identifier. An example URI specifying HTTP/TLS is: https//www.example.com/smith/home.html: 3. Endpoint Identification 3.1.

Contacteer ons