Meer resultaten voor epc verplicht bij verkoop

 
 
epc verplicht bij verkoop
 
Het EPC-attest één.be. één. zoeken. sluiten. Audio description. Facebook. instagram. twitter. snapchat. één. Audio description. Facebook. instagram. twitter. Facebook. instagram. Group 3. Facebook. tw
Christophe Debrabandere, energiedeskundige. Een EPC-attest is vanaf 1 januari 2009 verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen, appartementen, studios, studentenkamers., Het Vlaams Energieagentschap kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro, als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete.
Het energieprestatiecertificaat of EPC: wat is dit? Dewaele.
Net zoals bij verkoop, moet je als verhuurder ook verplicht over een geldig EPC attest beschikken opdat je een woning kan verhuren. De huurder heeft immers eveneens het recht om het energieverbruik van de woning te kennen, vooraleer de huurovereenkomst wordt afgesloten.
Moet je bij de verkoop of verhuur van een woning zonder verwarming een EPC voorleggen?
Hetzelfde geldt trouwens als er verwarming is voorzien, maar geen installatie voor de productie van warm water. Net zoals een EPC ook verplicht is bij de verkoop van een woning die door brand werd beschadigd en men niet onbewoonbaar verklaarde. EPC bijna altijd verplicht.
EPC De Marktlinde technische controles.
Zijn er controles op de aanwezigheid van een EPC? Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht de EPC-score en het adres of de EPC-score verplicht te vermelden bij alle commerciële publicatie. Het EPC bij verkoop of verhuur moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.
EPC Energieprestatiecertificaat voor verhuur verkoop.
Waarom is een EPC verplicht bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen? Een Europese richtlijn van 2002 met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen verplicht alle Europese landen om een EnergiePrestatieCertificaat EPC in te voeren voor gebouwen die verkocht, verhuurd of gebouwd worden.
EPC woning verplicht? EPC-platform.be.
Bij verkoop of verhuur van het appartement, of de gehele woning, dient verplicht een EPC getoond te worden aan de potentiële koper of huurder. Indien het winkelgedeelte voldoet aan de drie voornoemde criteria, dan mag één EPC opgemaakt worden van de ganse woning.
EPC bij verkoop of verhuur van woning met bouwaanvraag vóór 2006 Gemeente Haacht.
Een EPC blijft 10 jaar geldig. Op de website energiesparen.be kan je met Test uw EPC de EPC-score van je woning vergelijken met de gemiddelde EPC-score in jouw gemeente, provincie of in Vlaanderen. Het EPC moet verplicht worden opgemaakt bij verkoop of verhuur van elke aparte wooneenheid die autonoom kan functioneren, bijvoorbeeld.:
Energieprestatiecertificaat EPC bij verkoop of verhuur van woningen Kortenberg.
Energieprestatiecertificaat EPC bij verkoop of verhuur van woningen. Energieprestatiecertificaat EPC bij verkoop of verhuur van woningen. Wilt u een woning, appartement, studio, te koop of te huur stellen? Dan moet u eerst een energieprestatiecertificaat EPC hebben. Als u nog een geldig EPC Bouw hebt, dan kunt u dat gebruiken. Op het EPC staat de energiescore van de wooneenheid en adviezen om energie te besparen. Hoe lager de energiescore, hoe energiezuiniger de woning is. Het EPC legt geen eisen op aan het gebouw. Sinds 2019 ziet het EPC er anders uit: op het nieuwe EPC krijgt de wooneenheid een energielabel en ook de aanbevelingen worden concreter. Met het EPC worden mogelijke kopers of huurders vooraf geïnformeerd over de energiezuinigheid van de woning waarin ze geïnteresseerd zijn. De verkoper/verhuurder is verplicht om in advertenties voor de verkoop of verhuur onder meer de energiescore te vermelden.
Energieprestatiecertificaat Is een EPC verplicht?
Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat EPC verplicht bij verkoop van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari 2009 geldt dit ook voor de verhuur van woongebouwen. Bij verkoop van de woning wordt het EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC.

Contacteer ons