Zoeken naar epc verplicht bij verkoop

 
 
epc verplicht bij verkoop
 
epc BIV.
In 2016 gaan de controles door en is het VEA gestart met een proefproject om van willekeurig geselecteerde EPC-attesten de kwaliteit en correctheid ter plaatse te controleren. Dat meldt het VEA in een nieuwsbrief. 20 april 2016. Vlaanderen wil EPC ook verplicht maken voor onverwarmde woningen. Voor een woning die niet verwarmd wordt, heb je op dit moment geen EPC nodig bij verkoop of verhuur.
EPC waarde Energieprestatiecertificaat immo-support.be.
Wanneer is een EPC verplicht? Het EPC attest is verplicht voor woningen, appartementen, studios en sociale woningen die verkocht of verhuurd worden. Een verkoop wordt beschouwd als de verkoop van het volle eigendom. Bij een schenking, erfpacht of uw aandeel kopen van een ex-partner wordt geen EPC verplicht.
Energieprestatiecertificaat Is een EPC verplicht?
Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat EPC verplicht bij verkoop van woningen en appartementen. Vanaf 1 januari 2009 geldt dit ook voor de verhuur van woongebouwen. Bij verkoop van de woning wordt het EPC overhandigd aan de nieuwe eigenaar, bij verhuur krijgt de huurder een kopie van het EPC.
Het EPC-attest één.be. één. zoeken. sluiten. Audio description. Facebook. instagram. twitter. snapchat. één. Audio description. Facebook. instagram. twitter. Facebook. instagram. Group 3. Facebook. tw
Christophe Debrabandere, energiedeskundige. Een EPC-attest is vanaf 1 januari 2009 verplicht bij de verhuur of verkoop van woningen, appartementen, studios, studentenkamers., Het Vlaams Energieagentschap kan de eigenaar van een woongebouw een administratieve geldboete opleggen van minimaal 500 euro en maximaal 5000 euro, als de eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt niet over een geldig energieprestatiecertificaat beschikt. Afwezigheid van een EPC is op zich geen reden dat de woning niet kan verkocht of verhuurd worden, maar de eigenaar loopt wel het risico op een boete.
Het energieprestatiecertificaat of EPC: wat is dit? Dewaele.
Net zoals bij verkoop, moet je als verhuurder ook verplicht over een geldig EPC attest beschikken opdat je een woning kan verhuren. De huurder heeft immers eveneens het recht om het energieverbruik van de woning te kennen, vooraleer de huurovereenkomst wordt afgesloten.
Energieprestatiecertificaat EPC Gemeente Boechout.
Een energieprestatiecertificaat EPC geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen. Het EPC bij bouw wordt door de verslaggever opgesteld voor nieuwbouwwoningen in het kader van de energieprestatieregelgeving EPB-regelgeving.
EPC De Marktlinde technische controles.
Zijn er controles op de aanwezigheid van een EPC? Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht de EPC-score en het adres of de EPC-score verplicht te vermelden bij alle commerciële publicatie. Het EPC bij verkoop of verhuur moet aanwezig zijn vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.
EPC Energiecertificaat voor verhuur verkoop woning.
Waarom is een EPC verplicht bij verkoop en verhuur van bestaande woongebouwen? Een Europese richtlijn van 2002 met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen verplicht alle Europese landen om een EnergiePrestatieCertificaat EPC in te voeren voor gebouwen die verkocht, verhuurd of gebouwd worden.
EPC woning verplicht? EPC-platform.be.
Bij verkoop of verhuur van het appartement, of de gehele woning, dient verplicht een EPC getoond te worden aan de potentiële koper of huurder. Indien het winkelgedeelte voldoet aan de drie voornoemde criteria, dan mag één EPC opgemaakt worden van de ganse woning.

Contacteer ons