Meer resultaten voor Verplichte

 
 
Verplichte
 
verplicht Vertaling Nederlands-Engels.
NL: dat ben je hem verplicht EN: you owe it to him. NL: verplicht zijn te. EN: be obliged to, have to. Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het vertaalwoordenboek geen hulp kan bieden?
Verplichte feestdag Wikipedia.
In de Katholieke Kerk zijn de verplichte feestdagen ook wel: geboden feestdagen de feestdagen waarop de gelovigen verplicht zijn de Mis bij te wonen en zich ook" te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die aan de Dag des Heren eigen is, of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam.
verplicht Vertaling Nederlands-Duits.
NL: verplicht e consumptie DE: Verzehrzwang der. NL: verplicht e inkwartiering DE: Zwangseinquartierung die DE: aantal verplichte leerkrachten DE: obligatorische Zahl der Lehrkräfte. NL: verplicht medisch onderzoek DE: pflichtärztliche Untersuchung. NL: verplicht onderwijzer DE: gesetzlich vorgeschriebener Lehrer. NL: verplicht uur DE: Pflichtstunde die.
Website en Facebookpagina van een onderneming: verplichte informatie Belgium.be.
Home Nieuws Website en Facebookpagina van een onderneming: verplichte informatie. Website en Facebookpagina van een onderneming: verplichte informatie. Datum: 29 september 2017. Heeft uw onderneming een website of Facebookpagina? Dan moet u hierop een aantal verplichte zaken vermelden, ook al verkoopt u geen producten of diensten online.
Verplichte en vrije vaccins.
Om te reizen naar tropische streken of endemische gebieden gebieden met verhoogd risico op bepaalde infecties zijn er aanbevolen of verplichte vaccinaties te voorzien. Voor sommige landen is een vaccinatieattest vereist. Vraag advies aan een arts of bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.
Verplichte zaken voor in uw auto Touring Verzekeringen.
Sinds 2009 moet een bestuurder die pech heeft met zijn voertuig of een ongeval heeft op een plek waar het verboden is stil te staan of te parkeren, een fluovestje dragen zodra hij uit zijn auto stapt. Hoewel dergelijk vestje niet tot de verplichte zaken in de auto behoort, moet het toch in het voertuig aanwezig zijn om te voldoen aan dit voorschrift.
VERPLICHTE RIJRICHTING EENRICHTINGSWEG RIJBEWIJS B Gratis Rijbewijs Online.
Rijbewijs B Deel G: Waar rijden. Les 24: Verplichte rijrichting, eenrichtingsweg. Bekijk eerst aandachtig dit filmpje.: Pijl en hindernis. Schuin naar beneden gerichte pijlen. Op hindernissen kunnen borden met schuin naar beneden gerichte pijlen aangeven, dat de hindernis langs de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden.
6.15.1 Verplichte varianten.
Verplichte varianten kunnen bij alle gunningsprocedures worden toegepast cf. 9, 2, lid 1 KB Plaatsing, maar zullen vooral nuttig zijn bij de open en beperkte procedures, aangezien de overheid in die gevallen de technische oplossingen min of meer op voorhand vastlegt.
Verplichte fietsuitrusting Touring.
minstens 2 dubbelzijdige gele of oranje reflectoren in de spaken van elk wiel in de vorm van een onregelmatige veelhoek of een ringvormige sector goedkeuringsmerk IA en/of een witte cirkelvormige reflecterende strook aan weerszijden op de banden van elk wiel.

Contacteer ons