Resultaten voor Verplichte

 
 
Verplichte
 
Sterilisatie katten: verplicht Departement Omgeving. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Beleid en regelgeving. Sterilisatie katten: verplicht. Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Deze verplichting geldt voor iedereen asielen, kwekers en particulieren. Op 1 april 2018 wordt deze sterilisatieplicht uitgebreid.
Verplichte energieaudit voor grote ondernemingen Energiesparen. cross. login. question-circle. search. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Door het invullen van verplichte data in een webapplicatie zal ervoor gezorgd worden dat de resultaten van de energieaudit op uniforme wijze worden ingegeven en zal kunnen nagegaan worden of de energieaudit voldoet aan de minimumcriteria uit bijlage VI van de Europese Richtlijn 2012/27/EU.
Verplichte factuurvermeldingen.
Home / Diensten / Verplichte factuurvermeldingen. Aangezien er grote onduidelijkheid blijkt te bestaan omtrent de verplichte factuurvermeldingen, zetten wij deze voor u even op een rijtje. Wat dient er verplicht op een factuur te staan BTW-wetgeving.: de datum waarop ze wordt uitgereikt.,
Overzicht verplichte werfdocumenten Bouwunie Limburg.
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve vereenvoudiging Theo Francken N-VA heeft de volledige lijst documenten gepubliceerd die verplicht zijn op een bouwwerf. Met deze lijst zullen de bouwondernemingen geen tijd en middelen meer verliezen in het opmaken van niet verplichte documenten.
Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige. search. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-down. angle-left.
Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige. Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige. Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige. 26 juli 2013. Vier verplichte verzekeringen voor zelfstandigen. Werkt u als zelfstandige in België? Dan moet u tot vier verzekeringen verplicht afsluiten.
Verplichte verzekering Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Dat is de verplichte ziekteverzekering. Het Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering RIZIV beheert, organiseert en controleert deze verplichte ziekteverzekering via de verschillende ziekenfondsen. Elke rechthebbende moet zich bij een ziekenfonds aansluiten om recht te hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheid.
Welke keuringen zijn verplicht?
De keuring van rust en verzorgingstehuizen, toneelzalen, toeristische logies en ziekenhuizen worden onderworpen aan een aparte reglementering, maar dienen ook verplichte keuringen te ondergaan zoals keuring van noodverlichting, branddetectie, stooktoestellen e.a. Volgende hefmiddelen dienen een verplichte keuring te ondergaan door een keuringsorganisme.:
Wat houdt de verplichte aansluiting bij een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in? FSMA MCC.
Wat houdt de verplichte aansluiting bij een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in? Wat houdt de verplichte aansluiting bij een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen in? Kredietgevers, kredietbemiddelaars en tussenpersonen in bank en beleggingsdiensten moeten bevestigen dat ze aansluiten bij Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen.
Verplichte werkhervatting na je arbeidsongeschiktheid Welkom bij OZ.
Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend geneesheer een einde aan je arbeidsongeschiktheid verplichte werkhervatting. De dag volgend op de datum van verplichte werkhervatting moet je het werk of de werkloosheid hervatten.

Contacteer ons