Resultaten voor keuring

 
 
keuring
 
Sportmedische keuring Vlaams Neutraal Ziekenfonds.
Alle leden van het VNZ, ongeacht de leeftijd. Een sportmedische keuring of preventieve hartscreening, uitgevoerd door je.: Dit voordeel geldt alleen wanneer er geen terugbetaling voor een sportmedische keuring via de verplichte ziekteverzekering is voorzien. Bezorg ons het ingevulde formulier Sportmedische keuring.:
All Plan Keuring Privé Riolering.
De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het afwateringssysteem mag niet in gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen correcties zou het buiten gebruik stellen van het afwateringssysteem veel overlast voor de bewoners kunnen veroorzaken.
Sportmedische keuring en/of inspanningstest Nottebohm Sport Medisch Centrum Brecht.
Doelgroep: Sporters die een uitgebreide keuring willen preventieve screening of moeten laten uitvoeren van hun sportfederatie. Kostprijs: 130 euro eventuele tussenkomst is afhankelijk van uw ziekenfonds. Duur: 60-90 min. Om te kijken of u in aanmerking komt voor een sportmedische keuring verwijzen we u door naar de website www.sportkeuring.be.
Keuringsstation Brasschaat Autoveiligheid.
Keuring na Ongeval KNO. Technische Dienst laatste fase in meerfasengoedkeuring. Motorfiets categorie L: 2, 3 of 4-wielige motorvoertuigen. Erkende onderneming voor autokeuring en examens voor het rijbewijs. Welk type keuring? Keuring na Ongeval KNO. Verlaging of opnieuw originele vering plaatsen.
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval of regenwater Stad Geel.
Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval en regenwater. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring, onder meer ook veelgestelde vragen over de keuring van de privéwaterafvoer.
Pre-technische keuring Midas.
FR Over Midas. Kom vóór u naar de keuring gaat langs voor een pre-technische keuring en vermijd zo tijdsverlies en bijkomende kosten. Wanneer u met uw wagen naar de technische keuring moet, dan wilt u uiteraard in één keer slagen voor de verschillende tests.
Verplichte keuring van privériolering voor afvoer afval of regenwater Gemeente Tremelo.
Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering sinds 1 juli 2011. De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur. Na de keuring krijgt je een keuringsattest.
Medische keuring voor zeevarenden FOD Mobiliteit.
Als er in een land geen arts is die door België erkend is, dan mag de keuring volgens STCW-vereisten gebeuren door een arts erkend door een buitenlandse maritieme administratie. In dat geval is de keuring maximum voor 3 maanden geldig voor vaart op Belgische schepen, zelfs als het buitenlandse attest een langere geldigheidsduur heeft.
Prijzen keuring riolering Certify Plus.
EPC of Energie Prestatie Certificaat. Certify voor Professionals. Prijzen keuring stookolietank. Prijzen keuring riolering. EPC of Energie Prestatie Certificaat. Certify voor Professionals. Prijzen keuring riolering. Prijzen keuring riolering. Certify hanteert prijzen keuring riolering die bij de beste horen op de markt.

Contacteer ons