Meer resultaten voor keuring

 
 
keuring
 
Keuring en aansluiting van een privé-riolering Gemeente Zwijndrecht.
Keuring en aansluiting van een privé-riolering. Keuring en aansluiting van een privé-riolering. Bij een nieuwbouw of bij grote werken aan de leidingen voor de afvoer van afval en/of regenwater, moet je je privé-riolering laten keuren. De keuring moet worden uitgevoerd door een erkende VLARIO-keurder.
All Plan Keuring Privé Riolering.
De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het afwateringssysteem mag niet in gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen correcties zou het buiten gebruik stellen van het afwateringssysteem veel overlast voor de bewoners kunnen veroorzaken.
keuring-prive-waterafvoer IWVA.
Wat heb ik nodig voor de keuring? De keuring kan pas gebeuren op het moment dat uw waterafvoersysteem volledig is aangelegd, vanaf de waterafvoer van uw sanitaire toestellen tot aan de aansluitputjes. Op het moment van de keuring moeten volgende documenten in drievoud aanwezig zijn.:
Algemene periodieke keuring Wikipedia.
De keuring geeft slechts een beeld van de technische staat van de auto op het moment van de keuring. De keuring wordt uitgevoerd door garages en organisaties die hiervoor een vergunning hebben gekregen van de Rijksdienst voor het Wegverkeer RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie en bij de RDW zelf.
Riolering: keuring en aansluiting Stad Turnhout.
Neem acht weken voordat de keuring mag gebeuren contact op met Wegen, Groen en Mobiliteit. Dit kan ook met het aanvraagformulier voor keuring riolering. Een medewerker maakt dan een afspraak voor de noodzakelijke keuring. Na de keuring gebeurt, opnieuw op afspraak, de aansluiting.
Keuringsstation Hechtel-Eksel Autoveiligheid.
Keuring na Ongeval KNO. Technische Dienst laatste fase in meerfasengoedkeuring. Motorfiets categorie L: 2, 3 of 4-wielige motorvoertuigen. Erkende onderneming voor autokeuring en examens voor het rijbewijs. Welk type keuring? Keuring na Ongeval KNO. Verlaging of opnieuw originele vering plaatsen.
Oldtimers moeten voortaan ook naar de keuring in Vlaanderen Binnenland Nieuws HLN.
Oldtimers moeten in Vlaanderen vanaf 20 mei opnieuw aan een periodieke keuring onderworpen worden. Dat meldt Goca, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. Tot dusver waren oldtimers met een O-kentekenplaat vrijgesteld van periodieke keuring en moesten ze enkel bij inschrijving gekeurd worden.
Keuring woning huishoudelijke installaties De Watergroep.
Indien je de keuring laat uitvoeren door een erkende Aqua Flanders-keurder, maak dan het witte exemplaar samen met jouw ondertekende toestellenlijst en uitvoeringsplan over aan jouw klantendienst. Bij wijzigingen aan de binneninstallatie is het noodzakelijk opnieuw een keuring aan te vragen.
Keuring noodverlichting Dewofire brandbeveiliging, keuring analyse.
Dit is alleen te realiseren als de noodverlichting functioneert en dus onderhouden wordt. Daarom houden wij in lijn met de inspectierichtlijn ISSO 79 en de NEN-EN 50172 een onderhoudsinterval van 1 jaar aan. Contacteer ons ivm Keuring noodverlichting. BTW BE 0551 838 344.

Contacteer ons