Home -

Duurzaamheidsverslaggeving - u stapt in op uw niveau

In onze maatschappij neemt duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) met recht en reden een vaste plaats in. Stakeholdermanagement vormt er een belangrijk onderdeel van. Klanten, leveranciers, medewerkers, de buurt, het milieu, ... verdienen de aandacht van bedrijven of organisaties. Zij horen helder en transparant te worden geïnformeerd en daartoe is een duurzaamheidsverslag een ideaal instrument.

Niet-financiële verslaggeving of duurzaamheidsverslaggeving neemt een grote vlucht. Als onderdeel van het jaarverslag, als afzonderlijke publicatie, gedrukt of in digitale vorm, ... het aantal duurzaamheidsverslagen stijgt elk jaar. Er ontstonden standaarden en normen zoals de GRI-norm (Global Reporting Initiative).

Er bestaan momenteel voldoende hulpmiddelen en stappenplannen om tot een kwalitatieve en relevante verslaggeving te komen.

Wij merken echter dat vooral grotere bedrijven en organisaties de stap zetten. Kleine en middelgrote bedrijven of organisaties, overheden, spelers uit het middenveld, ... aarzelen en dat is jammer. Wij zijn er immers van overtuigd dat het mogelijk is om een prima verslag uit te brengen volgens de jongste standaarden zonder dat dit ingewikkeld hoeft te zijn.

‘Wij’ dat zijn BECO België en Commotie. BECO geeft advies, traint, ontwikkelt beleid en kanaliseert kennis, verleent diensten op de verschillende deeldomeinen van duurzaam ondernemerschap en bestuur. Commotie legt als communicatie-adviesbureau een bijzonder accent op duurzame communicatie.

Wij hopen u via deze website aan te tonen dat een duurzaamheidsverslag binnen uw bereik ligt. U stapt in op het niveau van uw mogelijkheden en wij begeleiden u. Samen zorgen we zo voor een duurzaamheidsverslag dat : 

  • een nuttig instrument wordt voor de implementatie van een MVO-strategie;
  • een dynamisch communicatiemiddel vormt voor uw stakeholders.

Nieuws

Hervorming duurzaamheidsverslaggeving - te veel allemaal?

Op 16 april lanceerde de IIRC de 'consultation draft' van de standaard voor geïntegreerd rapporteren.  En binnenkort gaat de nieuwe GRI G4-rapportagestandaard live. We berichtten er al over in onze vorige nieuwsberichten.  Eén en ander voedt de vrees dat duurzaamheidsverslaggeving in het gedrang komt omdat de rapportagelast te zwaar zou worden.

GRI G4 gaat live in mei

Het Global Reporting Initiative kondigde vandaag aan dat het de nieuwe standaard - de GRI G4 - zal voorstellen op hun Global Conference on Sustainability Reporting in Amsterdam op 22 mei 2013.

Twitter @dvz_verslag